Hledáte práci? Staňte se auditorem!

Auditor

Povinnosti auditora

Auditorské společnosti a auditoři nesou velkou zodpovědnost za věrné a poctivé informování o finanční situaci firem a institucí. Mezi jejich hlavní povinnosti patří nezávislé ověřování účetních závěrek a informací, na nichž jsou založeny. Musí dodržovat přísné etické standardy a postupy, aby zajistili objektivitu a nestrannost svých zjištění.

Důležitou součástí jejich práce je identifikace a posouzení rizik významné chyby ve finančních výkazech. To zahrnuje důkladné pochopení fungování klienta, jeho odvětví a relevantních zákonů a předpisů. Na základě svého posouzení rizik auditoři navrhují a provádějí auditorské postupy, aby získali dostatečné a vhodné důkazy pro vyjádření svého názoru.

Výsledkem jejich práce je auditorská zpráva, která obsahuje jejich nezávislý názor na to, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace klienta. Tato zpráva je určena akcionářům, investorům, věřitelům a dalším zainteresovaným stranám, kteří se spoléhají na auditované finanční informace při svém rozhodování.

Nezbytné vzdělání a dovednosti

Pro práci v oblasti datové vědy je obvykle vyžadován minimálně bakalářský titul v oboru informatiky, statistiky, matematiky nebo v příbuzném oboru. Mnoho pozic, zejména na seniorní úrovni, však preferuje nebo vyžaduje magisterský titul nebo doktorát.

Kromě formálního vzdělání musí datoví vědci ovládat řadu technických dovedností. Patří mezi ně znalost programovacích jazyků jako Python a R, zkušenosti s databázemi jako SQL a NoSQL a znalost statistických metod a algoritmů strojového učení.

Důležité jsou také netechnické dovednosti. Datoví vědci musí být schopni efektivně komunikovat svá zjištění technickým i netechnickým kolegům. Musí být také schopni samostatně pracovat i v týmu a řešit složité problémy.

Pracovní prostředí auditora

Auditoři se nepohybují jen v suchopárném prostředí kanceláří, jak by se mohlo zdát. Jejich práce je ve skutečnosti velmi pestrá a dynamická. Ano, část roku tráví v kanceláři analýzou dat a přípravou auditních postupů. Nicméně podstatnou část roku se auditoři věnují práci přímo u klientů z nejrůznějších odvětví. To jim umožňuje nahlédnout do fungování firem z různých oblastí, jako je průmysl, služby nebo obchod. Během těchto návštěv auditoři kontrolují účetní doklady, provádějí inventury a vedou rozhovory se zaměstnanci. Práce auditora je tak spojena s častým cestováním a poznáváním nových lidí a firemních kultur.

Audítor by měl být hlídacím psem demokracie, ne jejím poslušným štěnětem.

Radomír Kotek

Plat a benefity auditora

Mzdy auditorů se liší v závislosti na faktorech, jako je velikost a typ společnosti, úroveň zkušeností a lokalita. Obecně platí, že auditoři s certifikací, jako je ACCA nebo CA, mohou očekávat vyšší platy. Kromě základní mzdy mohou auditoři dostávat i další benefity, jako jsou bonusy, příspěvky na penzijní připojištění, zdravotní pojištění a další.

Začínající auditoři bez praxe si vydělají v průměru 30 000 Kč hrubého měsíčně. S narůstající praxí a odpovědností se mzda zvyšuje. Zkušení auditoři s certifikací si přijdou i na více než 100 000 Kč měsíčně. Kromě finančního ohodnocení nabízí auditorská profese i možnost profesního růstu a získání cenných zkušeností v oblasti financí a účetnictví.

Kariérní postup auditora

Auditorská profese nabízí jasně definovanou kariérní cestu s potenciálem pro růst a specializaci. Začínající auditoři obvykle vstupují do oboru jako asistenti a získávají zkušenosti s auditními postupy a principy účetnictví. S přibývající praxí postupují na pozice jako auditor, senior auditor a manažer auditu.

Zkušení auditoři s prokazatelnými vůdčími schopnostmi se mohou stát partnery v auditorské firmě. Specializace v rámci auditu zahrnují oblasti, jako je audit IT systémů, forenzní audit nebo audit specifických odvětví. Pro kariérní postup je klíčové získání profesní kvalifikace, jako je certifikace ACCA nebo CA.

Trendy v auditu

Auditorský svět se neustále vyvíjí a s ním i trendy, které ho formují. Mezi nejvýraznější trendy patří automatizace a využití umělé inteligence. Tyto technologie zrychlují a zefektivňují rutinní úkoly, čímž auditorům uvolňují ruce pro analýzu dat a identifikaci rizik. Důležitým trendem je také důraz na kybernetickou bezpečnost. S rostoucí digitalizací se auditoři stále více zaměřují na posuzování rizik spojených s kybernetickými hrozbami. V neposlední řadě roste poptávka po auditorských službách zaměřených na udržitelnost a společenskou odpovědnost firem. Investoři a další stakeholdery stále více zajímají nejen finanční výsledky, ale i dopady firemní činnosti na životní prostředí a společnost.

Tipy pro zájemce o audit

Zvažujete kariéru v auditu? Je to skvělá volba pro ty, kteří mají rádi čísla, analytické myšlení a řešení problémů. Abyste se v této oblasti prosadili, je dobré mít na paměti několik tipů. Zaměřte se na budování silných analytických dovedností. Audit vyžaduje důkladné zkoumání dat a identifikaci trendů. Získejte certifikaci. Certifikace jako ACCA nebo CA vám otevřou dveře k lepším pracovním příležitostem. Buďte připraveni na dynamické prostředí. Auditoři často pracují na více projektech najednou a musí se umět přizpůsobit změnám. Zlepšujte své komunikační dovednosti. Jasná a efektivní komunikace s klienty i kolegy je klíčová. Buďte zvídaví a nebojte se klást otázky. Audit je o pochopení procesů a systémů, proto se ptejte na vše, co vám není jasné.

Publikováno: 18. 06. 2024

Kategorie: práce

Autor: Pavel Navrátil

Tagy: auditor | osoba provádějící audit