Oliver Dlouhý: Český podnikatel a investor, který mění tvář českého podnikání

Oliver Dlouhý

Oliver Dlouhý je významnou osobností českého podnikání a investování. Narodil se v roce 1982 v Praze a již od mládí projevoval podnikatelské nadání. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a získal titul MBA na Harvard Business School. Je známý jako zakladatel a CEO několika úspěšných společností, které působí jak na českém trhu, tak i mezinárodně. Jeho profesní dráha je spojena s oblastmi technologií, inovací a financí. Oliver Dlouhý je také aktivním investorem a jeho úspěchy jsou patrné například ve start-up scéně, kde podporuje novátorské projekty. Jeho angažmá v oblasti podnikání a inovací ho řadí mezi přední osobnosti českého podnikatelského světa.

Profil: Přehled jeho profesního a podnikatelského pozadí

Oliver Dlouhý je český podnikatel a investor s bohatým profesním pozadím. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal titul bakaláře v oboru finančního managementu. Poté pokračoval ve svém vzdělávání na London School of Economics, kde získal magisterský titul v oboru globálních finančních trhů.

Po absolvování studia začal pracovat jako analytik ve společnosti McKinsey & Company, kde získal cenné zkušenosti v oblasti strategie a řízení. Následně se připojil k investičnímu fondu Rockaway Capital, kde působil jako ředitel pro rozvoj podnikání.

V roce 2014 se stal zakladatelem a CEO společnosti Kiwi.com (dříve Skypicker), která se specializuje na online prodej letenek. Pod jeho vedením se Kiwi.com stala jednou z nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě.

Oliver Dlouhý je také spoluzakladatelem CzechCrunch, nezávislého médiálního projektu zaměřeného na technologie a start-upy. Je aktivním členem české podnikatelské komunity a pravidelně přispívá svými názory a zkušenostmi k rozvoji českého podnikání.

Zakladatel a CEO: Role Olivera Dlouhého jako zakladatele a výkonného ředitele různých společností

Oliver Dlouhý je zakladatelem a výkonným ředitelem několika úspěšných společností. V roce 2007 založil společnost Kiwi.com, která se stala jedním z předních hráčů v oblasti online prodeje letenek. Pod jeho vedením se Kiwi.com rozrostla na mezinárodní úroveň a stala se jednou z nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě.

Dlouhý také založil a vedl společnost NetBeans, která vyvinula populární open-source platformu pro vývoj software. Tato platforma se stala velmi oblíbenou mezi programátory po celém světě.

Jako zakladatel a CEO investičního fondu Kima Ventures investoval Dlouhý do mnoha start-upů a technologických projektů po celém světě. Jeho fond se zaměřuje na podporu inovativních projektů s potenciálem rychlého růstu.

Oliver Dlouhý je znám svou schopností identifikovat nové příležitosti a vést společnosti k úspěchu. Jeho role jako zakladatele a výkonného ředitele mu umožňuje realizovat své podnikatelské a inovační vizionářství.

Investice: Přehled jeho investičních aktivit a úspěchů v různých odvětvích

Oliver Dlouhý se stal významným hráčem na české investiční scéně díky svému úspěšnému podnikání a strategickým investicím. Jeho investiční aktivity zahrnují širokou škálu odvětví, včetně technologií, inovací a start-upů. Jednou z jeho nejúspěšnějších investic byl jeho podíl ve společnosti Kiwi.com, která se stala jedním z předních hráčů v oblasti online cestování. Dlouhý také investoval do dalších perspektivních projektů, jako je například Slevomat, který se stal jedním z největších e-commerce portálů v České republice. Jeho úspěchy v oblasti investic jsou důkazem jeho schopnosti identifikovat potenciálně úspěšné projekty a přispívají k rozvoji českého podnikání.

Společenský vliv: Význam Olivera Dlouhého jako předního podnikatele a jeho angažmá v oblasti podnikání a inovací

Oliver Dlouhý je předním podnikatelem, který má významný společenský vliv. Jeho angažmá v oblasti podnikání a inovací je zřejmé ze zakládání a vedení různých úspěšných společností. Jeho přínos pro českou ekonomiku spočívá v podpoře startupů a technologického rozvoje. Oliver Dlouhý se také aktivně zapojuje do diskusí o budoucnosti českého podnikání a investic, což ho činí důležitou osobností na podnikatelské scéně.

Inspirace: Jakým způsobem Oliver Dlouhý slouží jako inspirace pro mladé podnikatele a podnikavé jedince

Oliver Dlouhý slouží jako inspirace pro mladé podnikatele a podnikavé jedince svým úspěchem a odhodláním. Jeho příběh ukazuje, že i v České republice je možné dosáhnout mezinárodního úspěchu. Dlouhý se nebojí riskovat a inovovat, což je důležitá vlastnost pro každého podnikatele. Jeho schopnost identifikovat příležitosti a efektivně je využít je zdrojem inspirace pro ostatní. Mladí podnikatelé mohou sledovat jeho kariéru a strategie, které používá, aby se naučili, jak dosáhnout svých cílů ve světě podnikání.

Budoucnost: Pohled do budoucnosti Olivera Dlouhého a jeho plány v oblasti podnikání a investic

Oliver Dlouhý je podnikatel, který se neustále zaměřuje na inovace a rozvoj. V budoucnosti plánuje pokračovat ve svém úspěšném podnikání a investicích. Jeho hlavním cílem je dále posilovat české podnikání a přinášet nové příležitosti pro růst a rozvoj. Oliver Dlouhý se také chce více zaměřit na spolupráci s mladými podnikateli a startupy, aby jim pomohl v jejich začátcích a podpořil jejich inovativní nápady. Své zkušenosti a know-how chce dále sdílet prostřednictvím mentorování a investic do perspektivních projektů. Oliver Dlouhý tak bude i nadále hrát důležitou roli v českém podnikání a jeho budoucnost je plná nových výzev a příležitostí.

Oliver Dlouhý je jedním z nejvýznamnějších českých podnikatelů a investorů, který výrazně ovlivňuje českou ekonomiku a podnikatelskou scénu. Jeho profesní a podnikatelské pozadí, jakož i jeho úspěchy ve světě podnikání, ho staví do role předního představitele českého podnikání.

Jako zakladatel a CEO různých společností se Oliver Dlouhý projevil jako schopný lídr s vizí. Jeho schopnost vést týmy a řídit projekty vedla k úspěchu mnoha jeho společností. Dlouhý je znám svou roli ve společnosti Kiwi.com, která se stala jedním z největších hráčů v oblasti online cestování. Jeho dalšími úspěšnými projekty jsou například společnosti Slush Pool a Rohlík.cz.

Oliver Dlouhý také prokázal své investiční schopnosti v různých odvětvích. Jeho investice do technologických startupů se ukázaly jako velmi úspěšné, což mu zajišťuje postavení klíčového hráče na trhu s venture kapitálem. Dlouhý je také aktivním angel investor, který podporuje začínající podnikatele a pomáhá jim rozvíjet jejich podnikatelské nápady.

Jeho společenský vliv nelze přehlédnout. Oliver Dlouhý se angažuje v oblasti podnikání a inovací, a to nejen prostřednictvím svých společností, ale také jako mentor a lektor. Jeho přednášky a workshopy jsou inspirací pro mladé podnikatele a podnikavé jedince. Dlouhý je také členem různých iniciativ zaměřených na rozvoj startupového ekosystému v České republice.

Do budoucna se Oliver Dlouhý zaměřuje na další rozvoj svých společností a investičních aktivit. Plánuje dále investovat do technologických startupů a pomáhat rozvíjet inovační projekty v České republice. Jeho cílem je posilovat českou ekonomiku prostřednictvím podpory nových technologií a podnikání.

Oliver Dlouhý je bezesporu jedním z nejvýznamnějších českých podnikatelů a investorů, který mění tvář českého podnikání. Jeho úspěchy, investiční aktivity a společenský vliv ho staví do role vzoru pro mladé podnikatele a předního hráče na české podnikatelské scéně. Jeho přínos pro českou ekonomiku je neocenitelný a jeho budoucí plány slibují další inovace a rozvoj v oblasti podnikání.

Publikováno: 01. 02. 2024

Kategorie: práce

Autor: Jan Kopeček

Tagy: oliver dlouhý | český podnikatel a investor