Skonto: Tajná zbraň pro vyšší výplatu?

Skonto

Skonto v praxi

Skonto je skvělý nástroj, jak ušetřit peníze a zlepšit cash flow vašeho podnikání. V podstatě jde o slevu, kterou vám dodavatel poskytne, pokud mu zaplatíte fakturu dříve, než je uvedeno v datu splatnosti. Tato sleva se obvykle pohybuje v rozmezí 1-3 %, ale může být i vyšší.

Na druhou stranu, sleva je obecnější termín pro snížení ceny, které může být poskytnuto z různých důvodů. Může se jednat o slevu za věrnost, množstevní slevu při větším odběru zboží, sezónní slevu nebo slevu na poškozené zboží. Na rozdíl od skonta není sleva vázána na termín splatnosti faktury.

Pro ilustraci si představte, že máte firmu a nakoupíte materiál za 10 000 Kč s datem splatnosti 30 dní a skonto 2 % při platbě do 10 dnů. Pokud fakturu uhradíte do 10 dnů, ušetříte 200 Kč (2 % ze 10 000 Kč). Těchto 200 Kč můžete následně reinvestovat zpět do vašeho podnikání.

Využívání skonta má řadu výhod. Získáte nejen finanční úsporu, ale také si budujete dobrou platební morálku u dodavatelů. To se vám může hodit v budoucnu, například při sjednávání lepších obchodních podmínek.

Než se ale rozhodnete skonto využít, zvažte všechny faktory. Ujistěte se, že máte dostatek finančních prostředků na to, abyste fakturu uhradili včas. Také si ověřte, zda vám skonto skutečně přinese finanční výhodu, a to i po započtení případných poplatků za dřívější platbu.

Výhody skonta pro firmy

Sconto představuje pro firmy lákavou možnost, jak ušetřit peníze při nákupech zboží či služeb. Na rozdíl od slevy, která snižuje cenu přímo na faktuře, je skonto podmíněno včasnou úhradou faktury. V praxi to znamená, že pokud firma uhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, která je často zkrácena oproti standardní lhůtě, získá nárok na odečtení skonta z fakturované částky. Výše skonta se liší, obvykle se pohybuje v rozmezí 1-5 %, ale může dosahovat i vyšších hodnot. Pro firmy je skonto výhodné z několika důvodů. Především jim umožňuje snížit náklady na pořízení zboží či služeb, což má pozitivní dopad na jejich cash flow. Včasná úhrada faktur se skontem také přispívá k budování dobrých vztahů s dodavateli. Dodavatelé vnímají firmy, které platí včas, jako spolehlivé partnery, což jim může přinést výhody v podobě lepších cenových nabídek či jiných benefitů v budoucnu. Využívání skonta má ale i svá úskalí. Pro menší firmy může být náročné finančně pokrýt včasnou úhradu faktur, zvláště pokud mají delší dobu splatnosti u svých odběratelů. V takovém případě je potřeba zvážit, zda je výhodnější využít skonto a případně si na úhradu faktury vzít krátkodobý úvěr, nebo zda je výhodnější uhradit fakturu v běžné lhůtě splatnosti bez nároku na skonto.

Nevýhody skonta pro firmy

Sleva a skonto jsou dva pojmy, které se často zaměňují, ale ve skutečnosti se liší. Sleva je snížení ceny produktu nebo služby, které je obvykle poskytováno z důvodu objemu nákupu, věrnosti zákazníka nebo propagační akce. Na druhou stranu skonto je finanční pobídka pro kupujícího, aby zaplatil fakturu dříve, než je splatnost.

Poskytování skonta může mít pro firmy i své stinné stránky. I když je pravda, že skonto může zlepšit cash flow, má to své "ale". Snížení zisku je jedním z nich. Pokud firmy poskytují skonto, ve skutečnosti se připravují o část zisku z prodeje. To může být obzvláště problematické pro firmy s nízkými maržemi. Administrativní zátěž je další nevýhodou. Sledování plateb, ověřování nároku na skonto a úprava faktur - to vše zabere čas a zdroje. Ne všichni zákazníci skonto využijí. Někteří zákazníci mohou i přes možnost skonta platit pozdě. A co ti, kteří platí včas i bez skonta? Poskytování skonta těmto zákazníkům je vlastně zbytečným snížením zisku.

Je důležité zvážit všechny aspekty skonta před jeho zavedením. Pro některé firmy může být skonto užitečným nástrojem, pro jiné může představovat zbytečnou ztrátu.

Výhody skonta pro zaměstnance

Sleva na produkty nebo služby, které nabízí váš zaměstnavatel, je skvělý benefit. Ušetříte peníze za něco, co byste si pravděpodobně i tak koupili. Skonto je pak něco jako bonus navíc. Představte si, že si kupujete novou televizi a v práci máte slevu 20 %. To už je samo o sobě super, že? Ale co kdyby vám k tomu nabídli ještě skonto 10 % při platbě v hotovosti? Z původní ceny 20 000 Kč byste tak zaplatili jenom 14 400 Kč! Skonto se ale neomezuje jenom na elektroniku. Může se vztahovat na cokoliv, co váš zaměstnavatel nabízí – od oblečení a potravin až po pobyty v hotelu nebo jazykové kurzy. Je to skvělý způsob, jak ušetřit peníze a dopřát si něco navíc. Nezapomeňte se proto ve svém zaměstnání informovat, jestli něco takového nenabízí.

Nevýhody skonta pro zaměstnance

Sleva na faktuře se může zdát jako skvělá věc, ale pro zaměstnance nemusí být vždycky tak výhodná. Proč? Protože sleva se obvykle počítá z ceny bez DPH. A co to pro vás znamená? Že vaše hrubá mzda, ze které se počítají odvody a daně, bude nižší. A nižší hrubá mzda znamená i nižší čistou mzdu. Takže i když dostanete slevu, ve výsledku si domů můžete odnést méně peněz.

Další nevýhoda se týká nemocenské nebo mateřské. Tyto dávky se totiž počítají z hrubé mzdy. Pokud je vaše hrubá mzda kvůli slevě nižší, dostanete i nižší nemocenskou nebo mateřskou. A to už je nepříjemné, zvlášť když jste na těchto dávkách závislí.

Nezapomeňte také na to, že sleva na faktuře není totéž co sleva pro vás. Zaměstnavatel vám nemusí dát celou slevu, kterou dostane od dodavatele. Může si část nechat pro sebe a vám dát jenom zlomek.

Než se tedy necháte zlákat vidinou slevy, dobře si to promyslete a spočítejte. Možná zjistíte, že pro vás není až tak výhodná, jak se na první pohled zdá.

Typy skonto systémů

V základu rozlišujeme dva hlavní typy skonta:

Platební skonto: Klasika, kterou zná asi každý. Dodavatel vám zkrátka dá slevu, když fakturu uhradíte dříve. Motivuje to k rychlejší platbě, což se hodí oběma stranám. Dodavatel má peníze dříve k dispozici a vy ušetříte.

Množstevní skonto: Tady se sleva odvíjí od množství, které nakoupíte. Čím víc toho objednáte, tím nižší cenu za kus dostanete. Je to běžné u velkoobchodů nebo při odběru většího objemu zboží.

Kromě těchto základních typů se můžete setkat i s dalšími variantami:

Skonto za věrnost: Odměna pro stálé zákazníky. Čím déle s danou firmou obchodujete nebo čím více u ní nakupujete, tím větší slevu můžete získat.

Sezónní skonto: Sleva se váže k určitému období, například k výprodejům nebo k období mimo sezónu.

Skonto za doporučení: Získáte slevu, když firmě doporučíte nového zákazníka, který u ní následně nakoupí.

Ať už se setkáte s jakýmkoliv typem skonta, vždy si pečlivě prostudujte podmínky. Zkontrolujte si výši slevy, období, na které se vztahuje, a případné další podmínky pro její získání. Skonto je skvělý způsob, jak ušetřit, ale je potřeba mu porozumět.

Nastavení skonta v systému

Nastavení skonta v systému se může zdát složité, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché. Nejdříve si musíme ujasnit rozdíl mezi slevou a skontem. Sleva je obecný termín pro snížení ceny, zatímco skonto je specifický typ slevy, který se poskytuje za včasnou platbu faktury.

Většina systémů umožňuje nastavit skonto na úrovni dodavatele nebo zákazníka. To znamená, že můžete definovat různé podmínky skonta pro různé obchodní partnery. Například pro stálé zákazníky můžete nastavit vyšší skonto než pro nové zákazníky.

Při nastavování skonta je důležité definovat několik parametrů:

Procentuální výše skonta: Určuje, o kolik procent se sníží cena faktury při včasné platbě.

Počet dnů pro uplatnění skonta: Stanovuje lhůtu, do kdy musí být faktura uhrazena, aby bylo možné skonto uplatnit.

Datum splatnosti faktury: Určuje konečný termín pro úhradu faktury.

Některé systémy také umožňují definovat více úrovní skonta. Například můžete nastavit skonto 3 % při platbě do 10 dnů a skonto 1 % při platbě do 30 dnů.

Správné nastavení skonta v systému vám pomůže zefektivnit proces fakturace a motivovat zákazníky k včasným platbám. To vám ušetří čas i peníze a zlepší váš cash flow.

Skonto a daně

Skonto je finanční nástroj, který motivuje kupující k včasnému zaplacení faktury. V praxi to znamená, že prodávající nabídne kupujícímu drobnou slevu z ceny, pokud fakturu uhradí do určitého data. Pro kupujícího je skonto výhodné, protože ušetří peníze. Pro prodávajícího je skonto zase výhodné, protože urychluje tok peněz v jeho firmě a snižuje riziko nezaplacených faktur.

Skonto se liší od běžné slevy. Zatímco skonto je vázáno na datum splatnosti faktury, sleva se poskytuje bez ohledu na to, kdy je faktura uhrazena. Slevy se často používají jako marketingový nástroj k nalákání zákazníků nebo k odprodeji staršího zboží.

A jak je to se skontem a daněmi? Dobrá zpráva je, že skonto má pozitivní vliv na daňovou povinnost. Pro prodávajícího snižuje základ daně z příjmů a pro kupujícího snižuje náklady. Je ale důležité mít na paměti, že skonto musí být sjednáno písemně na faktuře a musí být v souladu s obchodními podmínkami.

Využívání skonta je chytrým krokem jak pro kupující, tak pro prodávající. Kupující ušetří peníze a prodávající zrychlí obrat financí ve své firmě. Nezapomeňte ale na správné zaúčtování a zdanění.

Publikováno: 02. 07. 2024

Kategorie: práce

Autor: Jiří Hájek

Tagy: skonto | sleva