analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Swot

SWOT analýza: Klíčový nástroj pro úspěšné podnikání

Co je SWOT analýza? SWOT analýza je nástroj, který slouží k hodnocení silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) ve světě podnikání. Tato analýza pomáhá podnikatelům získat komplexní pohled na jejich podnikání a poskytuje jim informace pro strategické...