anglický výraz pro "založeno"

The Founded

Založeno: Klíčový anglický výraz pro podnikání a jeho význam

Význam anglického výrazu "založeno" v podnikání Výraz "založeno" v anglickém jazyce je klíčovým pojmem v podnikání. Označuje proces zakládání a zahájení činnosti nového podniku nebo společnosti. Tento termín představuje důležitý milník, který signalizuje začátek podnikatelského projektu. Založení je spojeno s...