feedback

Feedback

Zpětná vazba: Klíčový prvek pro úspěšné podnikání

Co je zpětná vazba? Zpětná vazba je proces, který umožňuje získat informace o výkonu, produktu nebo službě od zákazníků, zaměstnanců nebo jiných zainteresovaných stran. Jedná se o komunikaci, která poskytuje informace o tom, co funguje dobře a co by mohlo být zlepšeno. Zpětná vazba je klíčovým nástrojem pro rozvoj...