fyzická osoba

Fyzická Osoba

F

Pracovní smlouva Pracovní smlouva je dokument, který upravuje pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Její uzavření je nezbytné pro každou práci vykonávanou v pracovněprávním vztahu. Smlouva musí být uzavřena písemně a obě strany musí obdržet jedno vyhotovení. Zákoník práce stanoví minimální...