auditor

Auditor

Hledáte práci? Staňte se auditorem!

Povinnosti auditora Auditorské společnosti a auditoři nesou velkou zodpovědnost za věrné a poctivé informování o finanční situaci firem a institucí. Mezi jejich hlavní povinnosti patří nezávislé ověřování účetních závěrek a informací, na nichž jsou založeny. Musí dodržovat přísné etické standardy a postupy, aby...